Prognozy pogody

Lokalizacje, dla których zostały udostępnione prognozy pogody:

Modele prognozy pogody

  • WG
   Model Wind Guru Mix – średnia ważona wszystkich prognoz modelu dostępnych dla danej lokalizacji, gdzie wagi są ustalane zgodnie z rozdzielczością modelu, czasem inicjalizacji modelu i indywidualnymi preferencjami modelu.
  • GFS 13 km
   GFS (Global Forecast System) jest modelem globalnym, obejmującym całą powierzchnię Ziemi. Koordynowany jest przez Krajowe Instytuty Meteorologii (National Centers for Environmental Prediction – NCEP), które podlegają NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) i NWS (National Weather Service).
   Prognoza GFS z rozdzielczością 13 km jest uaktualniana 4 razy dziennie (00 UTC, 06 UTC, 12 UTC, i 18 UTC) na najbliższe 240 godzin.
   Źródło: NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration
  • HIRLAM 7,5 km
   Prognoza oparta na modelu HIRLAM z rozdzielczością 7,5 km jest uaktualniana 4 razy dziennie na najbliższe 54 godziny.
   Źródło: FMI – Finnish Meteorological Institute
  • ICON 13 km
   Prognoza oparta na globalnym modelu ICON z rozdzielczością 13 km jest uaktualniana 4 razy dziennie na najbliższe 180 godzin (00 i 12 UTC) lub 120 godzin (06 i 18 UTC).
   Źródło: DWD – Deutcher Wetterdienst
  • GDPS 15 km
   Prognoza oparta na modelu GPDS (Global Deterministic Prediction System) z rozdzielczością 15 km jest uaktualniana 2 razy dziennie na najbliższe 240 godzin.
   Źródło: CMC – Canadian Meteorological Center