Harmonogram rejsów HORYZONT II na Svalbard w 2017 r.


REJS 1

Cel płynięcia Data Godzina
Wyjście z Gdyni 1 lipca 16
Wejście do Hornsundu 9 lipca 8
Wyjście do Longyearbyen 10 lipca 22
Wejście do Longyearbyen 11 lipca 8
Wyjście do Kaffioyry 11 lipca 20
Wejście do Kaffioyry 12 lipca 6
Wyjście do Hornsundu 12 lipca 10
Wejście do Hornsundu 12 lipca 22
Wyjście do Gdyni 14 lipca 22
Prace badawcze na morzu Grenlandzkim 15-16 lipca
Wejście do Gdyni 24 lipca 8

REJS 2

Cel płynięcia Data godzina
Wyjście z Gdyni 6 września 16
Wejście do Hornsundu 14 września 8
Wyjście do Longyearbyen 15 września 20
Wejście do Longyearbyen 16 września 8
Wyjście do Hornsundu 16 września 20
Wejście do Hornsundu 17 września 8
Wyjście do Gdyni 18 września 22
Wejście do Gdyni 26 września 8