Horyzont II –
harmonogram rejsów na Svalbard w 2016 r.


REJS 1

Cel płynięcia Data Godzina
Wyjście z Gdyni 23 czerwca 16
Wejście do Hornsundu 1 lipca 8
Wyjście do Longyearbyen 3 lipca 22
Wejście do Longyearbyen 4 lipca 8
Wyjście do Kaffioyry 4 lipca 17
Wejście do Kaffioyry 5 lipca 4
Wyjście do Bellsundu 5 lipca 15
Wejście do Bellsundu bn 6 lipca 1
Wyjście do Hornsundu 6 lipca 13
Wejście do Hornsundu 6 lipca 21
Wyjście do Gdyni 7 lipca 22
Wejście do Gdyni 15 lipca 8

REJS 2

Cel płynięcia Data godzina
Wyjście z Gdyni 6 września 16
Wejście do Hornsundu 14 września 8
Wyjście do Longyearbyen 15 września 20
Wejście do Longyearbyen 16 września 8
Wyjście do Ny-Alesund 16 września 21
Wejście do Ny-Alesund 17 września 9
Wyjście do Hornsundu 17 września 16
Wejście do Hornsundu 18 września 9
Wyjście do Longyearbyen 18 września 23
Wejście do Longyearbyen 19 września 10
Wyjście do Hornsundu 19 września 17
Wejście do Hornsundu 20 września 6
Wyjście do Gdyni 21 września 20
Prace badawcze na morzu Grenlandzkim 22-23 września
Wejście do Gdyni 1 października 8