Harmonogram rejsów HORYZONT II na Svalbard w 2018 r.


REJS 1

Cel płynięcia Data Godzina
Wyjście z Polski 22 czerwca 16
Wejście do Hornsundu 30 czerwca 8
Wyjście do Longyearbyen 3 lipca 22
Wejście do Longyearbyen 4 lipca 8
Wyjście do Kaffioyry 4 lipca 20
Wejście do Kaffioyry 5 lipca 7
Wyjście do Hornsundu 5 lipca 15
Wejście do Hornsundu 6 lipca 6
Wyjście do Polski 8 lipca 22
Wejście do Polski 16 lipca 8

REJS 2

Cel płynięcia Data Godzina
Wyjście z Polski 7 września 16
Wejście do Hornsundu 15 września 8
Wyjście do Longyearbyen 16 września 20
Wejście do Longyearbyen 17 września 8
Wyjście do Hornsundu 17 września 22
Wejście do Hornsundu 18 września 9
Wyjście do Polski 20 września 22
Wejście do Polski 28 września 8